Daphnia


Česte su rasprave, kako među stručnjacima tako i među laicima, o postojanju drugih svjetova, paralelnih svemira i sl. Ne znam ima li ih i koliko, no za postojanje jednoga sam siguran.

Da biste stigli u taj svijet ne morate putovati brzinom svjetlosti niti se u njega ulazi kroz crnu rupu u središtu galaktike. Taj nam je svijet puno bliže, ali njegovog postojanja nismo svjesni sve dok se ne razbolimo. Tada na najgori mogući način upoznajemo jedan, srećom, manji dio pripadnika tog svijeta. Veći dio njih je za čovjeka bezopasan i zato vrlo zahvalan predmet interesa i istraživanja, naročito amatera. Govorim, naravno, o mikrosvijetu, mikrokozmosu, svijetu sitnoga.

Današnji predstavnik tog svijeta živi na njegovoj granici prema makrokozmosu. Lako ga je naći u gotovo svakoj vodi stajaćici. To je rašljoticalac iz reda nižih rakova, porodice Daphnidae ili po domaći – vodenbuha. Zbog svoje veličine (0.3 – 1.5mm) sigurno je možemo nazvati crvenim divom mikrokozmosa.


Daphnia oko jaja ticalo

Daphnia sp.

Oglasi