Spirulina


Ovo je cijanobakterija Spirulina. Stanice u trihomu (niti) su četverokutne, a sama nit je zavojita kao spirala.  Nalazimo je kao pojedinačne niti ili međusobno isprepletene u želatinoznom omotaču.

Spirulina trihomSpirulina sp.

Na slici je Spirulina koju sam pronašao u vodi bogatoj nutrijentima.

Slično kao Oscillatoria i Spirulina se može gibati.

Vidimo da Spirulina rotira oko svoje uzdužne osi.

Oglasi