Kišna alga


Šuma u koju često odlazim još uvijek je pokrivena snijegom. Na snježno bijeloj pozadini jasno se ističu živopisno obojana stabla pojedinog drveća. I dok bi se iz daljine moglo pretpostaviti da su stabla obojale mahovine ili lišaj, pregledom izbliza jasno je da su takve pretpostavke pogrešne.

Uzeo sam uzorke s kore drveća i odnio ih kući. Stavio sam ih u petrijevu zdjelicu i u sljedeća dva – tri dana nekoliko puta poprskao s vodom. Kada sam napokon pod mikroskopom pogledao kapljicu vode u kojoj su stajali uzorci, ugledao sam umjetnika koji je obojao šumu. Bila je to kišna alga.

kišna alga

Ovo je kišna alga (Pleurococcus vulgaris). To je jednostanična alga i svrstavamo ju u zelene alge. Vrlo je jednostavne građe: jezgra, pločasti kloroplast. Razmnožava se isključivo vegetativno, jednostavnom diobom. Nakon dijeljenja stanice ostaju u vrlo slaboj vezi ali ne stvaraju niti, nego nakupine od nekoliko stanica.

kišna alga

Na ovoj slici se vidi da je svaka stanica alge omotana hifama gljive. Zato se ne treba čuditi da se u starijoj literaturi ovu algu nazivalo protolišaj. Listajući meni dostupnu literaturu naišao sam na nekoliko naziva koje je kroz posljednjih stotinjak godina imala kišna alga:(Protococcus viridis, Pleurastrum sensu, Pleurococcus vulgaris i recentno Apatococcus lobatus).

Ovo je kišna alga (Pleurococcus rufescens) kod koje je uljem povezana biljna boja hematokrom prekrila zeleni klorofil. Ona je ta koja je u crveno obojala koru topola.

Oglasi