Sunašce


Ovo je sunašce, lijepa i neobična praživotinja, nažalost, prezahtjevna za moj objektiv pa se na ovoj slici vidi tek stoti dio njezine ljepote. Za mnoge praživotinje zrake ovoga sunca su zadnje što ih “ugrije”, jer sunašce je predator, a “zrake” su pseudopodiji pomoću kojih lovi plijen.

Oglasi