Ostracoda – ljuskari


Nekoliko dana nakon jednog proljetnog pljuska, u lokvicama vode koje sunce još nije isušilo sve vrvi od mikroorganizama: od bakterija – kao najmanjeg što mogu vidjeti pomoću svog mikroskopa – do raznih račića koji su vidljivi i golim okom. Ljuskari (Ostracoda) sićušni su račići (oko 1mm) koji mogu plivati, ali najčešće su na dnu gdje u mulju traže hranu. Tijelo im je unutar ljušture koja se – kao kod školjkaša – jednim mišićem može otvarati i zatvarati. Čim se osjećaju ugroženi zaklope ljušturu, pa su stoga jako nezgodni za mikroskopiranje.

 

Ljuskar tehnikom tamnog polja.

Ovdje sam se malo koristio polariziranim svjetlom.

Kod snimanja ovog ljuskara nisam koristio pokrovno stakalce. Račića sam stavio na predmetnicu u kap vode da slobodno pliva. Slika zbog toga nije baš najbolja, ali to je jedini način da se vidi živi ljuskar dok se hrani algama.

Oglasi