Rudnik “Allium sativum”


U mezofilu suhih listova kojima je obavijena glavica bijelog luka (Allium sativum) nalazi se “rudnik” kristala kalcijevog oksalata. Sve stanice imaju barem jedan kristal. Kristali su prizmatičnog habitusa, a dolaze kao pojedinačni ili kao sraslaci u obliku križa. Prosječna veličina im je oko 15×40 μm. Bezbojni su (prozirni). Boja kristala na donjim slikama potječe od polarizirane svjetlosti s kojom sam ih osvijetlio.

Objektivi koje sam koristio su plan akromatski 4x, 8x, 20x, 40x. Okular je 10x povećanja što znači da gornje 4 fotografije prikazuju kristale CaOx pri ukupnom povećanju od 40, 80, 200 i 400 puta. Na zadnjoj fotografiji je mjerilo.

Oglasi