Lijepe sklereide


S obzirom na oblik i veličinu, sklereide se obično dijeli u 5 grupa (tipova, vrsta). To su: brahisklereide, asterosklereide, trihosklereide, makrosklereide i osteoskledreide. O prvima sam pisao, o asterosklereidama i trihosklereidama ću pisati, a za ovaj put imam nekoliko slika sklereida iz zadnje dvije vrste s ovog popisa budući da sam ih našao na istom mjestu, kod iste biljke, na istom organu.

U dva sloja, jedan ispod drugog, u sjemenoj lupini (testa) mahunarki (ali i kod nekih drugih biljaka) nalaze se makrosklereide i osteosklereide. Makrosklereide izgrađuju vanjski sloj gusto zbijenih stupastih (štapićastih) stanica, dok je ispod njih sloj kraćih, na krajevima odebljalih stanica (oblikom podsjećaju na kost) osteosklereida.

Ovo je slika presjeka kroz sjemenku grahorice (Vicia sativa). Sjemenku sam uzeo s mlade biljke (lakše je napraviti presjek) pa su sklereide žive i još nemaju odebljalu sekundarnu staničnu stijenku. Zbog toga je i sloj osteosklereida slabije vidljiv. Ali kada sam sa zrele sjemenke boba (Vicia faba) skinuo lupinu i pogledao je pod mikroskopom bio je to festival boja i oblika.

 Ova slika prikazuje vidno polje 350 μm X 250μm, odnosno blago papiloznu površinu sjemene lupine boba (Vicia faba), ili još točnije: ovo su makrosklereide  gledane odozgo.

Maleni dio od dva sloja sklereida kojima je zaštićen embrio.


I evo nekoliko slika makrosklereida:

Detalj ovog gornjeg.

Detalj onog gornjeg 🙂


I nekoliko slika osteosklereida:

I još jedna napomena: makrosklereide na slikama su dimenzija 250×50 μm, a osteosklereide su dimenzija 100×60 μm (na krajevima).

Oglasi