Haptere


Srećom da samo pjesnici kažu da se od ljepote može umrijeti, inače bih se zabrinuo da zla kob ne dovede na ovaj članak i nekog botaničara. Ovako, ako i dođe, od pogleda na ove fotografije jedino mu može biti milo oko srca – a to nije opasno 🙂

Na slikama su spore močvarne preslice (Equisetum palustre). Spore su omotane s dvije – na krajevima odebljale – spiralne, higroskopne vrpce (haptere). Smanji li se vlažnost zraka, haptere se naglo rastegnu i snagom vjetra ponesu spore uokolo.


haptere-01

haptere-02

haptere-03

haptere-04

haptere-06

haptere-07

haptere-08

haptere-09

haptere-10

Oglasi