Bezupka – glohidije


Kod barske školjke (Anodonta cygnea) jedinke su odvojenog spola. Mrijeste se u ljeto, a iz oplođenih jaja, na škrgama ženke razviju se ličinke (glohidije).  One tu ostaju sve do proljeća sljedeće godine kada svoj razvoj nastavljaju kao paraziti na ribama.


anodonta-glochidium Glohidije su oko 0,4 mm dugačke. Zaštićene su između dvije trokutaste ljušture. Imaju bisusnu žlijezdu koja izlučuje ljepljivu nit.

glohidijaGlohidije koje bezupka u proljeće izbaci iz tijela imaju malu šansu za preživljavanje. Prvenstveno zbog toga što se ne mogu aktivno kretati: a u roku od 24 sata moraju pronaći domaćina na kojem će parazitirati, ili ugibaju.

bezupka-glohidijaNo, prođe li riba u blizini, glohidija će se pomoću bisusne niti i kukica na ljušturama pričvrstiti na riblje peraje ili škrge. Tamo će se začahuriti i na račun domaćina proći potpuni razvoj do odrasle jedinke, što traje i do 12 tjedana.

 

Oglasi