Komarčići – ličinke


Porodica Ceratopogonidae, komarčići, broji više stotina vrsta. Na mojim slikama su ličinke iz dva roda komarčića: prva je iz roda Culicoides, a druga iz roda Bezzia.

Ove ličinke su oko 2 mm dugačke. Brzo plivaju kroz vodu. Hrane se algama, detritusom i sitnim beskralježnjacima.

Imago je do 3 mm sitni kukac, dvokrilac. Ženke nekih vrsta hrane se krvlju sisavaca ili hemolimfom kukaca.


Culicoides

ceratopogonidae-culicoides-larvae-1

ceratopogonidae-culicoides-larvae-2


Bezzia

ceratopogonidae-bezzia-larvae-1

ceratopogonidae-bezzia-larvae-3

ceratopogonidae-bezzia-larvae-4


Oglasi