Trzalci – ličinka


Ličinke nekih vrsta trzalaca ističu se svojom bojom i veličinom.


chironomid-larvae Iako sam izabrao najmanju ličinku i slikao ju s najmanjim povećanjem, ova fotografija nastala je spajanjem tri pojedinačne snimke.

trzalci-ličinka-1Glava i tri prsna kolutića

trzalci-ličinka-2Kolutići abdomena

trzalci-ličinka-3Stražnji par lažnih nožica


Oglasi