Kameni cvjetovi


Kada sam se počeo baviti ovim mojim hobijem znao sam vrlo malo o onome što me čeka u mikrosvijetu. Zapravo, tada sam mislio da znam malo, a sada znam da nisam znao ništa. I kako to obično biva: s novim saznanjima počela su se gomilati i pitanja na koje nisam imao odgovore.

A tako je i do dana današnjeg: prilikom gotovo svakog mikroskopiranja naiđem na nekakav meni nepoznat organizam, pojavu, oblik, događaj. Iskreno govoreći, broj takvih “nn objekata” u mojoj kolekciji mikrofotografija višestruko nadmašuje one poznate, imenovane.

Mnogi od njih su zanimljivi jer su dio neke veće “slagalice”, ali ja ne znam gdje im je točno mjesto. One za koje mislim da su “samo lijepi” (čitaj: primjereniji širem gledateljstvu) povremeno ću objaviti na blogu.


I evo, ovakve “kamene cvjetove” ponekad nađem na algi Chaetophora sp. Ništa o njima ne znam. O njima nema ni “a” –  ni u mojim knjigama niti na internetu – a dok je tako vodit ću ih kao “nn objekti”.

alga-chaetophora

chaetophora-kristal

kristal-alga

Oglasi