Alga Selenastrum


Nedavno je voda u jednom mom akvariju za samo nekoliko dana postala nalik na krem juhu od brokule.
Uzrok te (ne)očekivane pojave bila je zelena planktonska alga Selenastrum.


selenastrum-zelena-algaSelenastrum je jednostanična alga. Dolazi pojedinačno ili stvara slabo povezane kolonije od nekoliko stanica.
Stanice alge karakterističnog su (srpastog) oblika.

alga-selenastrumGotovo čitav volumen alge Selenastrum zauzima kloroplast s pirenoidom.
Alga nema galertu.

papučica-hranidbene-vakuoleHranidbene vakuole ovog trepetljikaša krcate su stanicama alge Selenastrum.

Oglasi