18+


Proces spolnog razmnožavanja algi podrazumijeva stapanje sadržaja dvije stanice i formiranje zigote, a naziva se konjugacija.

Ako se konjugacija odvija kroz konjugacijski most nastao između stanica dvije (ili više) niti alge, takvu vrstu konjugacije nazivamo ljestvičasta konjugacija.

alga-spirogyra-konjugacijaMuške gamete iz desne niti prešle su kroz konjugacijski most i stopile se sa ženskim gametama.

spirogyra-konjugacijaJoš malo pa gotovo.
Formiranje zigota.


Konjugacija između susjednih stanica, dakle između stanica iste niti alge, naziva se lateralna konjugacija.

lateralna-konjugacija-fragmentacijaKroz zadebljanje na spoju susjednih stanica u gornjoj niti započela je lateralna konjugacija.

lateralna-konjugacija-zigotaKonjugacija gotova, zigote formirane.
Lijevo na slici vidi se prolaz kroz koji se odvijala konjugacija.

spirogyra-lateralna-konjugacija-zigotaLijeva stanica alge je prazna, a u desnoj je zigota.
Između stanica vidi se konjugacijski most.

Oglasi