Apiocystis brauniana


Apiocystis brauniana je zelena alga sfernog oblika, promjera do 10 µm. Svaka stanica ima jedan kloroplast s pirenoidom. Raste na želatinoznom matriksu izgrađujući kolonije kruškastog oblika. Pričvršćena je na supstrat ili je epifit na drugim algama.


apiocystis-brauniana

alga-apiocystis-dark-field-40X

alga-apiocystis-galerta-200X

alga-apiocystis-brauniana400X

Oglasi