Tekut s fazana


Nakon što ga se dočepala neka šumska zvjerka od fazana je ostalo samo poneko krvlju umazano pero. A onda je naišao jedan stari strvinar, uzeo mrljavo perce i odnio ga kući da na njemu nešto potraži, snimi i ovdje pokaže.


Mallophaga – tekuti

mallophaga-tekutOva životinjica dugačka je oko 2,5 mm. Na svim fotografijama tekuta gledamo s gornje, leđne strane.


mallophaga-tekut-glava-upGlava tekuta je prozirna pa se vidi usni aparat koji je s druge strane glave.

mallophaga-tekut-probavilo-upZadak, probavilo.


Ova slika obojana je pomoću zraka.

mallophaga-tekut-zrak

Oglasi