Kad odrastem ja ću biti…


I ja bih volio znati u što će se na kraju pretvoriti ova ličinka. Našao sam je u kapljici vode iz lokve zelene od Chlamydomonasa. Da ne znam taj podatak, i onako otprve, rekao bih da je ovo ličinka neke ose šiškarice. Ovako, a i budući da je otada prošlo dvije godine, evo još jedan nn objekat.


larva-nn-df

larva-nn-bf

unknown-larvae-head

ličinka-nepoznataOglasi