Tagged: biljna stanica

Listić mahovine


listić-mahovine


Ova makroskopska fotografija listića mahovine snimljenog u polariziranoj svjetlosti kod iole zainteresiranog promatrača potaknut će neka pitanja, prije svega, nije li fotografija “fotošopirana”. Ako pak nije, zbog čega stanice svijetle i ima li polarizirana svjetlost nekakvu ulogu u tome.

Kratak odgovor bio bi:
– slika nije “uljepšavana”
– polarizirana svjetlost ima ključnu ulogu u tome što stanice blješte nasuprot crne pozadine
– uzrok te pojave nalazi se u građi stanične stijenke

Hipotetski radoznali promatrač lako će pronaći detaljnije objašnjenje ove pojave koristeći se pojmovima: polarizirana svjetlost, dvolom, biljna stanica, celuloza, mikrofibrili i sl.


Oglasi