Tagged: komarčići

Dasyhelea – ličinka


Ovo je ličinka komarčića (Dasyhelea sp.).

dasyhelea-ličinka


dasyhelea-ličinka-glava
Karakteristično za ličinke ovog roda komarčića je to što nemaju prednje lažne nožice…


dasyhelea-ličinka-lažne-nožice

…a stražnji par lažnih nožica mogu uvući u zadnji kolutić.

Oglasi