Tagged: komarčići

Dasyhelea – ličinka


Ovo je ličinka komarčića (Dasyhelea sp.).

dasyhelea-ličinka


dasyhelea-ličinka-glava
Karakteristično za ličinke ovog roda komarčića je to što nemaju prednje lažne nožice…


dasyhelea-ličinka-lažne-nožice

…a stražnji par lažnih nožica mogu uvući u zadnji kolutić.

Advertisements

Dasyhelea – jaja


Na mom stolu uvijek ima bočica, epruveta i raznih posudica s uzorcima vode koji čekaju da ih pregledam pod mikroskopom. Zbog toga, iako ne cugam, oko mene povremeno oblijeću kojekakve mušice – kao da sam pravi Superhik. To se naročito lijepo vidi navečer dok radim nešto na računalu, a one privučene svjetlom monitora trčkaraju preko slova, dosađuju mi, a ponekad i ubodu. Srećom, mušice koje će se razviti iz ovih jaja bit će samo dosadne jer to su jaja komarčića iz roda Dasyhelea, a oni se hrane isključivo nektarom.


Ceratopogonidae-Dasyhelea-jajaJaja komarčića (Dasyhelea sp.).


Ceratopogonidae-Dasyhelea-jaja-galertaJaja su uklopljena u galertastu pločicu skupa s nitima alge (Zygnema sp.).


Ceratopogonidae-Dasyhelea-eggsJaja komarčića Dasyhelea sp. karakterističnog su C-oblika.


Ceratopogonidae-Dasyhelea-c-shaped-eggsNa površini galerte u prilično pravilnom rasporedu nalaze se mjehurići (to su ove svijetle točkice). Oni su na jednom kraju “cjevčice” koja vodi prema jajetu, ali ne doseže do njega.

Komarčići – ličinke


Porodica Ceratopogonidae, komarčići, broji više stotina vrsta. Na mojim slikama su ličinke iz dva roda komarčića: prva je iz roda Culicoides, a druga iz roda Bezzia.

Ove ličinke su oko 2 mm dugačke. Brzo plivaju kroz vodu. Hrane se algama, detritusom i sitnim beskralježnjacima.

Imago je do 3 mm sitni kukac, dvokrilac. Ženke nekih vrsta hrane se krvlju sisavaca ili hemolimfom kukaca.


Culicoides

ceratopogonidae-culicoides-larvae-1

ceratopogonidae-culicoides-larvae-2


Bezzia

ceratopogonidae-bezzia-larvae-1

ceratopogonidae-bezzia-larvae-3

ceratopogonidae-bezzia-larvae-4