Tagged: konjugacija

Alga Zygnema


Zbog sličnih životnih potreba, u uzorku gdje se nalazi alga Spirogyra sp. gotovo sigurno će se naći alga Mougeotia sp. i alga Zygnema sp. Takav slučaj bio je i s uzorkom koji sam uzeo iz jednog osječkog bajera, a potom ga nekoliko večeri pregledavao pod mikroskopom.

Alga Zygnema sp.

zygnema-2Do danas je opisano oko 120 vrsta algi koje pripadaju rodu Zygnema. Sve su slatkovodne, nitaste i nerazgranate. Prepoznatljive su po dva zvjezdasta kloroplasta u svakoj stanici. Svaki kloroplast ima jedan pirenoid. U citoplazmi između kloroplasta nalazi se velika stanična jezgra.

zygnema-1Spiralni kloroplast alge Spirogyra sp. i zvjezdasti kloroplasti alge Zygnema sp.

zygnema-5Između kloroplasta je citoplazmatski most, a u sredini kloroplasta jedan pirenoid.

zygnema-3Alga Zygnema razmnožava se spolno, nespolno i vegetativno. Na ovoj slici je početak spolnog razmnožavanja – konjugacije. Dvije niti se poravnaju i počinju stvarati konjugacijski most.

zygnema-6Ova slika je ovdje zbog izuzetno lijepog zvjezdastog kloroplasta i pirenoida na njemu.

zygnema-4Do sada se konjugacija odvijala baš kao i kod alge Spirogyra. Na ovoj slici vide se dvije značajne razlike:

– protoplasti obje stanice su pokretni

– zigospora nastaje “na pola puta” tj. u konjugacijskoj cijevi.

zygnema-7Morfološke karakteristike zigospore su presudno važne za determinaciju vrsta alga roda Zygnema.

Advertisements

Konjugacija


Proces spolnog razmnožavanja alge Spirogyra sp. zove se konjugacija.

spirogyra-konjugacija-1

Konjugacija započinje tako što se dvije haploidne niti alge približe jedna drugoj i postave se usporedo. Potaknute određenim kemijskim signalima, iz stanica prvo jedne, a malo kasnije i iz druge niti, počinju izrastati papile.

spirogyra-konjugacija-2

Kada se papile (protuberance) spoje, razgradi se stanična stijenka na njihovom spoju pa nastane tzv. konjugacijski most.


Protoplast stanica spojenih konjugacijskim mostom otpusti vodu, odvoji se od stanične stijenke, zaokruži, kloroplast se razgradi te nastanu tzv. muška i ženska gameta.

Ženska gameta je nepokretna. Muška gameta se ameboidnim kretanjem kroz konjugacijski most prelije i sjedini sa ženskom gametom.

spirogyra-konjugacija-5

spirogyra-konjugacija-4

spirogyra-konjugacija-3


Nakon oplodnje nastane diploidna zigospora.

spirogyra-konjugacija-6

spirogyra-konjugacija-7

Zigospora je elipsoidnog oblika ili je okrugla, najčešće je smeđe boje, zaštićena s trostrukom staničnom stijenkom (eksina, mesina, intina), skladišti uljne kapljice.

spirogyra-konjugacija-8

Nakon perioda mirovanja (mejoza) zigospora će proklijati i izrasti u haploidnu nit alge Spirogyra sp.