Tagged: Paramecium bursaria

Hoću napolje!


Kada sam spustio pokrovnicu na kap vode, svijet ove papučice (Paramecium bursaria) stvarno je postao dvodimenzionalan. Ostala je stiješnjena između dva stakalca i zarobljena u ćeliji čije zidove su sačinjavale tri niti alge koje su se slučajno preklopile jedna preko druge.

Ne gubeći ni trena, mala zelena trepetljikašica odlučila se dokopati slobode. Nekoliko minuta su trajali njezini nasrtaji na zidove ćelije, a onda je odustala. Umirila se. Kao da je shvatila da protiv privlačnih sila između stakalaca ni ljudske ruke nisu dovoljno snažne.

Dodao sam kap vode, podigao pokrovnicu i otplavio papučicu nazad u akvarij.

Oglasi