Tagged: silicijev dioksid

Bako, se sav!


Neke biljke odlažu minerale u staničnu stijenku (ili na njezinu površinu). Oni mogu biti u amorfnom ili kristalnom obliku. Jedan od najčešćih minerala je silicijev dioksid (SiO2).

Mineralizacijom biljka dobije određenu mehaničku zaštitu od štetnika (kukci), a sama biljka postane krta, tvrda i neukusna što ju čini manje privlačnom biljojedima. Osobito mnogo silicijevog dioksida ima u epidermskim stanicama listova nekih trava (Poaceae).


Bambus – list

bambus-list

bambus-rub-lista


Oglasi