Tagged: vodenbuha

Crvene vodenbuhe


Kao odgovor na smanjenu količinu kisika u vodi vodenbuhe počnu pojačano sintetizirati hemoglobin. Ta, nesumnjivo, korisna prilagodba vodenbuhama omogućava preživljavanje u vrlo nepovoljnim uvjetima okoliša. No, i to ima svoju cijenu!
Naime, sinteza hemoglobina vodenbuhu “košta” i materije i energije (koja se mogla iskoristiti za rast i reprodukciju), a povećanje količine hemoglobina u hemolimfi dovodi do promjene njezine boje (od prozirne postane crvena) što rezultira time da te životinje sada postanu lakše uočljive predatorima.


vodenbuhe-crvene

waterflea

vodenbuha_1

vodenbuha_2

Oglasi